Hastane ?laçlama

Hastane ?laçlama

Antalya Hastane ?laçlama

Ya?am?m?z boyunca ba????kl?k ve solunum sistemimizi etkileyen çevresel faktörler sonucunda ilk u?rak yerimiz hastaneler olmu?tur. Hastanelerin bu nedenle, hijyenik ve her daim dezenfekte edilmesi gerekilmektedir. Hastanelerde kapal? mekan ve insanlar?n s?kl?kla oldu?u alanlar oldu?u için ha?ere ve kemirgen türlerini kendine çekmektedir. Ayr?ca hastanelerde özellikle acil servis, ameliyathane ve kad?n do?um ünitelerinde s?kl?kla ha?ere türleri görülebilmektedir.

Fiber Hastane ?laçlama
Ha?erelerin hastanelerde güvenle kontrol at?na al?nmas? için mutlaka ilaçlama yap?las? gerekmektedir. ?laçlama uygulama yöntemlerinin hassasiyet uygulanmas? gereken alanlardan biridir hastane. ?laçlama uygulamalar?, ameliyathane, ilaç deposu, mutfak gibi alanlarda mümkünse jel ilaçlama yap?lmal?d?r. Hastanelerde, kokusu keskin ilaçlama türlerinden ziyade, soft ve kokusuz s?v? ilaçlama yöntemine ba?vurulmal?d?r. Ameliyatl? insanlar veya aç?k yaralara sahip ki?iler üzerinde olumsuz etki yaratmaktad?r. Bu yüzden oldukça hassas bir uygulama yap?lmal?d?r.

Hastanelerde En S?k Rastlanan Ha?ere Türleri
Hastanelerde; la??m faresi, f?nd?k faresi, çat? faresi, pire, kene, tahtakurdu, tahtakurusu, kakalak, kalorifer böce?i, hamamböce?i, amerikan hamam böce?i, alman hamamböce?i en s?k rastlanan ha?ere türleridir.

Mücadele ve Yöntemler
• S?v? ?laçlama
• Jel ?laçlama
• Kokulu ?laçlama
• Kokusuz ?laçlama
• Fare ?stasyonlar?

7/24 Kaliteli Hizmet, Ekonomik Fiyat ve Garantili ?laçlama
Hastaneler için uygulad???m?z periyodik ilaçlama seçeneklerimizden yararlanmak için mü?teri temsilcimizi arayabilir teknik destek ve ekonomik fiyatlara ilaçlama hizmeti sat?n alabilirsiniz.

Hastane ?laçlama Fiyatlar?m?z ?çin Bizlere Ula?abilirsiniz.

Antalya Böcek Ilaçlama | 0546 672 08 21

Diğer Hizmetler

7/24 Garantili ve onaylı ilaçlama için bize ulaşın.

Whatsapp!